Typy balenia

Typy balenia:


Vďaka rôznym metódam balenia dokážeme nataviť náš produkt pre potreby našich zákazníkov. Naši klienti si môžu vybrať jednoduché balenie vo fólii až k na hodnote pridávajúcemu baleniu v textilných taškách alebo exkluzívnych kolorboxoch.

V1 – Puklice balené v papierových vreciach. Balenie obsahuje 5 setov, každý set pozostáva zo 4 kusov puklíc.
V2 – Puklice balené v masterkartóne. Balenie obsahuje 5 setov, každý set pozostáva zo 4 kusov puklíc.
V3 – Kolorboxy balené v masterkartóne. Balenie obsahuje 5 setov, každý set pozostáva zo 4 kusov puklíc.
V4 – Jednotlivo balené puklice v papierových vreciach. Balenie pozostáva z 20 kusov puklíc.
V5 – Jednotlivo balené puklice v masterkartóne. Balenie pozostáva z 20 kusov puklíc.
V6 – Textilné tašky balené v masterkartóne. Balenie obsahuje 5 setov, každý set pozostáva zo 4 kusov puklíc.
V7 – Textilné tašky balené v papierovom vreci. Balenie obsahuje 5 setov, každý set pozostáva zo 4 kusov puklíc.
DB1 – 1 set (alebo 1 kus) vo fólii a 36 setov (alebo 144 kusov) puklíc v bielom Euro display box-e.
DB2 – 1 kus vo fólii a 20 kusov puklíc v bielom display box-e.