Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti VERSACO s.r.o. zakúpením inovatívnej technológie pre vyrobu doplnkov pre automobilový priemysel. Konkrétne sa jedná o vstrekovací lis, zariadenie na výrobu metličiek a formy pre vstrekovací lis. Cieľ projektu napĺňa cieľ pomoci v zmysle výzvy na predkladanie projektov v rámci Podpory zavádzania inovácií a technologických transferov. Realizácia predkladaného projektu prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.


Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnostiRiadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk


Názov projektu:  Nákup inovatívnej technológie v spoločnosti VERSACO s.r.o.

Názov a sídlo prijímateľa: VERSACO s.r.o., Cukrovarská 57/12, 979 01 Rimavská Sobota
Miesto realizácie projektu: Hlavná 940, Hnúšťa
Dátum začatia realizácie projektu: 10/2014
Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2015
Výška schváleného NFP: 54.621,00 Eur
Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu: 


Stav PRED realizáciou projektu:

Stav PO realizácii projektu:

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja